İMAR HUKUKU

İmar mevzuatı, başta Anayasa olmak üzere imar ile ilgili kanunları, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliği içermektedir. Her tür ve ölçekteki planlarda genel düzenleyici idari işlemlerdir. İdarenin tüzük ve yönetmelik dışında genel, soyut, objektif, sürekli olma kriterleri gereği imar planları Danıştay kararlarında da düzenleyici idari işlem olarak kabul edilmektedir. Yargının içtihat niteliğindeki kararları da imara ilişkin uygulamaları yönlendirmektedir.

Planlama ve imar düzeninin genel çerçevesini Türkiye Cumhuriyeti Anayasası çizmektedir. Anayasaya uygun olarak çıkarılan birçok imara ilişkin yasalar bulunmaktadır. Bu yasalardan imar ile ilgili doğrudan ilgili olan ve imarı bir bütün olarak ele alan 3194 sayılı İmar Kanunu 1985 yılında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu’ndan önce 1933 yılında 2290 sayılı “Belediye Yapı ve Yollar Kanunu”, 1956 yılında 6785 sayılı İmar Kanunu yürürlüğe girmiştir.

Diğer yasalarda olduğu gibi imar yasalarını da kendi içinde bulunduğu koşullar içinde değerlendirmek gerekir. Ülkenin nüfus artışı, kentleşme ve kentsel gelişme süreçleri, siyasal yaklaşımlar, idari yapılanma, ekonomik, sosyal ve kültürel yapılar ve gelişmeler, sektörlerin gelişmeleri, uluslararası değişimler, aktörler yasaların ortaya çıkmasında ve şekillenmesinde etkili olur. Yasaların ortaya çıkışı bu çerçevede değerlendirildiği gibi, yasaların uygulanıp uygulanmadığı, uygulamadan kaynaklanan sorunlar, süreç içinde değişimlerinin de ayrıca ele alınması gerekmektedir.

3194 sayılı İmar Kanunu 1985 yılında, tek parti döneminde ülkenin yeni bir ekonomik sisteme geçtiği dönemde yürürlüğe girmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu ile birlikte Valilik ve belediyelerin yani yerel yönetimlerin imara ilişkin yetkileri artırılmış, planlama varsa üst ölçekli planlarla birlikte eski yasalara göre bir sisteme bağlanmış, harita, planlama, uygulama, yapılaşma ve kullanım konularında ilişkiler kurulmuş ve yeni düzenlemeler getirilmiştir.

İmar Hukuku alanında verdiğimiz hizmetler:

1- Kamulaştırma Davaları (Hukuki El Atma)
2- İmar Uygulamaları ve İptali Davaları
3- İdari Başvurular

– Verilerimiz –

Dava

Kazanma Oranı

Avukat

Danışmanlık Süresi

Çalışan Sayısı

Müvekkil Temsilcisi

Ekibimiz

Ramazan Duman

Ramazan DUMAN

Kurucu Avukat
H. Ülkü Kabaağaç

H. Ülkü Kabaağaç

Avukat
Yasin Duman

Yasin DUMAN

Genel Koordinatör
Özsan Yıldırım

Özsan Yıldırım

Müvekkil Temsilcisi
Yasin Duman

Derya YAŞAR

Avukat
Yasin Duman

Melek Özgön

Sekreter

Faydalı Linkler

лобановский александр биографияeasy household budget