Eşya hukukunun önemli bir parçası olan gayrimenkul hukuku, Türkiye’de aynı zamanda eşya hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunu da oluşturmaktadır. Gayrimenkul hukuku, içerisinde birçok detayları ve istisnaları ile birlikte oldukça geniş ve zor bir hukuk dalıdır. Bu alanda hukuki danışmanlık almadan hareket edenler, birçok zorluklarla karşılaştıkları gibi ileride meydana gelecek ciddi sıkıntılara da sebep olabilmektedirler. Ayrıca, yabancıların gayrimenkul edinme hakkı konusu, Türkiye mevzuatında karmaşık bir hal almaktadır.

Gayrimenkul Hukuku alanında verdiğimiz hizmetler:

1- Kamulaştırma Davaları (Fiili El Atma)

2- Kamulaştırmasız El Atma Davaları

3- Tapu İptali ve Tescili Davaları

4- Satış Vaadi Sözleşmesi ve İlgili Davalar

5- Muvazaa

6- Kadastro Davaları

7- El Atmanın Önlenmesi, Ecrimisil ve Eski Hale Getirme Davaları

8- Taşınmaz Üzerindeki Hak ve Kısıtlamalar, Tapu Sicili ile İlgili Davaları

adwoлобановский александр интервью